- Rasstandard
  - Rasinformation
  - Basenjis i Sverige

På länkarna ovan hittar ni mycket information om basenji, bl.a. en sammanställning över samtliga
hundar registrerade i Sverige sedan den allra första importen 1951 - Basenjis i Sverige. Här finns
även en detaljerad Rasstandard samt en utförlig berättelse om rasen - Rasinformation.

Besök även Svenska Basenjisällskapets hemsida om ni vill veta mer!